Algemene ledenvergadering 9 februari 2020

Geachte leden/coureurs,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering van Auto Cross Club Geffen. De Jaarvergadering heeft plaats op zondag 9 februari 2020, in de zaal van Partycentrum Hooghei, Hooghei 71 te Berlicum Aanvang 10.30 uur.

A G E N D A

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag vorige Jaarvergadering
 4. Jaarverslag 2019
 5. Verslag kascommissie (Hans Savelkouls, Ivo van Bladel, Jos Schel) nieuw lid aanstellen i.p.v. Hans Savelkouls
 6. Financieel verslag 2019
 7. Bestuursverkiezing:   aftredend en herkiesbaar            Crista de Haas* en Rosalie van Oers*
 8. Inschrijfgeld 2020
 9. Crossdata 2020
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

*Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering vergezeld van 10 handtekeningen kandidaat stellen bij het secretariaat.

Aansluitend aan de vergadering kunt u uw licentie, Auto Sport Jaarboek en eventuele startnummer (voor zover nog niet bekend) afhalen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.